กลุ่มบริษัท APA SYNDICATE


ประวัติความเป็นมาของ
APA SYNDICATE

APA SYNDICATE GROUP เป็นกลุ่มบริษัทที่สืบทอดเจตนารมณ์ทางธุรกิจของ ดร.มนัส เชิดเกียรติศักดิ์ ผู้ซึ่งมีเกียรติประวัติที่ดีงามในด้านความอุตสาหะ บากบั่น และใฝ่หาความรู้ มาพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ธุรกิจ และสังคม ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างสำหรับคนรุ่นต่อไป

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท APA SYNDICATE GROUP มีความหลากหลายเริ่มตั้งแต่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายดินและเคลือบสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค และงานปั้นต่าง ๆ ( ดำเนินธุรกิจโดย CPC ) เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายวัสดุทนไฟ ฉนวนกันความร้อน สารเคมี ผงสี เครื่องจักร อุปกรณ์ สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ( ดำเนินธุรกิจโดย CRU ) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเซรามิคส์เพื่อเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ( ดำเนินธุรกิจโดย CROWN ) และ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าพอร์ซ เลน ( ดำเนินธุรกิจโดย MAN )

APA SYNDICATE
Company Profile

APA SYNDICATE GROUP is a holding company created to pursue Dr. Manus Chirdkiatisak’s intent of building sustainable conglomerated business. Dr. Manus Chirdkiatisak is known to us as someone with extraordinary determination and will to effect positive change in his life, family, business and broader society, an excellent role model for the future generations.

Companies within APA SYNDICATE GROUP have diverse roles in the ceramic and other industry: Compound Clay manufactures ready-mixed clay and glaze for ceramic, CRU imports chemicals, insulator, machines and manufacturing equipment for various industry , Crown Ceramics manufactures ceramic tableware and MAN manufactures electrical porcelain insulators.